Naša posvećenost svakom projektu nastavlja se kroz redovno sezonsko održavanje, sezonski servis i hemijski tretman vode.Nekoliko puta u toku nedelje, u zavisnosti od dogovora sa Vama, naš tim obilazi Vaš objekat. Ispira se sistem za filtriranje vode, proverava se stanje pumpi i uklanjaju se sve vidljive nečistoće iz hidro objekta. Potom se ispituje koncentracija hemije, nakon čega se izvršava hemijski tretnam vode kako bi voda ostala bakterioloski ispravna.
Testiranjem vode uočavamo da li je potrebno dodati neki od četiri osnovne hemije za održavanje kvaliteta vode:
  1. algicid, koji sprečava stvaranje novih algi,
  2. floakulant, koji vezuje čestiće prljavštine za sebe, stvarajući vidljivi talog koji se naknadno uklanja iz vode,
  3. hlor, koji vrši dezinfekciju vode,
  4. ph, koji reguliše kiselost vode.
Višegodišnje iskustvo nam je pokazalo da hemija nemačko-španskih kompanija “Astral” i “Dinotec” može da dostigne željene rezultate.
Početkom sezone, ponovo aktiviramo pumpe i filtere, punimo bazen novom, svežom vodom, proveravamo instalacije, tretiramo vodu hemijom i sezona kupanja može da počne. Na kraju sezone korišćenja objekta, vršimo kompletnu drenažu vode, servisiranje i čišćenje filtara i pumpi, kao i pripremu objekta za zimski period. 


 

FacebookInstagramYoutube